Verantwoording

Jaarlijks legt het OAK een inhoudelijke en financiële verantwoording af in een jaarverslag. Het jaaverslag wordt gecontoleerd door een accountant. Bij goedkeuring wordt het jaarverslag uiterlijk 1 juli gepubliceerd.

Jaarverslagen en statuten