Sociale partners hechten veel waarde aan goede arbeidsverhoudingen en een juiste toepassing van de CAO. Daarom is het OAK opgericht om voor alle werkgevers en werknemers vallend onder de werkingssfeer van de CAO de volgende aspecten te bevorderen:

 • de werkgelegenheid
 • opleiding en ontwikkeling
 • goede arbeidsverhoudingen
 • goede arbeidsomstandigheden en
 • arbeidsmobiliteit van werknemers in en buiten de sector
Perbericht

Het bestuur

 

Het bestuur van OAK bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties die partij zijn bij de CAO Kunsteducatie:

Namens werkgevers: Willem van Moort en Hilda Vliegenthart

Namens werknemers: Karin Boelhouwer en Valérie Rijckmans

Het bestuur is bereikbaar via het secretariaat dat wordt gevoerd door Actor Bureau voor sectoradvies.

Pompmolenlaan 10C
3447 GK  Woerden

T 088 329 20 30
E oak@actor.nl

 

Vertegenwoordiging werkgeverszijde

 • Willem van Moort

  Cultuurconnectie
  • Hilda Vliegenthart

   Cultuurconnectie

   Vertegenwoordiging werknemerszijde

   • Karin Boelhouwer

    Kunstenbond
    • Valerie Rijckmans

     Alternatief Voor Vakbond (AVV)

     Doelstellingen

     De activiteiten van het OAK worden ontwikkeld op basis van onder meer de volgende doelstellingen :

     • Verstrekken van informatie over de uitleg van bepalingen van de cao.
     • Verlenen van dispensatie van de toepassing van (bepalingen uit) de cao.
     • Behandeling van geschillen over de toepassing van de cao.
     • Verrichten van onderzoek ten behoeve van de sector.
     • Activiteiten ter vergroting van de arbeidsparticipatie.
     • Verzorgen van voorlichting omtrent regelingen over arbeidsomstandigheden, arbobeleid en de uitvoering van de WOR.
     • Faciliteren van geformaliseerde overleg (bijvoorbeeld in het kader van protocolafspraken) tussen sociale partners. Met uitzondering van werkzaamheden van de cao-redactiecommissie en het cao-overleg.
     • Het (laten) vervaardigen en publiceren van het cao-boekje.