In opdracht van Stichting OAK is de arbocatalogus voor de sector Kunsteducatie onlangs geheel vernieuwd en voldoet hiermee aan de meest actuele wet- en regelgeving (doelvoorschriften).

De Arbowet schrijft voor dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat hun medewerkers veilig en gezond kunnen werken, maar laat aan de bedrijven zelf over hoe ze dat doen. De arbocatalogus kan daarbij helpen en dient als een praktisch instrument voor het implementeren van een veilige en gezonde bedrijfsvoering binnen de sector kunsteducatie.

Om de meest voorkomende uitdagingen en aandachtsgebieden in het werk aan te pakken, hebben werknemers- en werkgeversorganisaties praktische oplossingen en aanbevelingen verzameld.

Een belangrijke toegevoegde waarde van een arbocatalogus toegespitst op onze sector is dat er – naast algemene onderdelen die voor elke organisatie gelden – veel aandacht is voor specifieke omstandigheden binnen de sector kunsteducatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blootstelling aan geluid bij muziek-, dans of beeldende kunst lessen, fysieke belasting voor (oudere) dansdocenten en aandacht voor werkdruk en sociale veiligheid.

De arbocatalogus bestaat uit vier onderdelen:

  • Fysieke belasting
  • Geluid
  • Gevaarlijke stoffen
  • PSA (psychosociale arbeidsbelasting)

De arbocatalogus is ter toetsing ingediend bij de Nederlandse Arbeidsinspectie van het ministerie van SZW en is gepubliceerd op de website van Stichting OAK.

Arbocatalogi die met positief resultaat door de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn getoetst, vormen met ingang van de datum van de toetsbrief het uitgangspunt voor het toezicht en de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een arbocatalogus heeft een geldigheidstermijn van 6 jaar.

De arbocatalogus vormt de basis voor de nieuwe RIE manager die in de tweede helft van januari 2024 beschikbaar komt.