De sector kunsteducatie (Centra voor de Kunsten en muziekscholen) bevindt zich in een grote transitie van redelijke zekerheid naar blijvende onzekerheid. Flexibiliteit, ondernemerschap en innovatie in de sector zijn nodig om inkomsten en werkgelegenheid in de toekomst te behouden. Anderzijds moet de overheid zorgen voor meer vertrouwen door hiervoor de juiste randvoorwaarden te creëren.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Toekomst Arbeidsverhoudingen Kunsteducatie’. Dit onderzoek voerde de stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) uit in samenwerking met Tilburg University. Tijdens een drukbezocht congres op 24 oktober overhandigde het OAK-bestuur het rapport aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER).

Hamer ziet de sector kunsteducatie als een belangrijke proeftuin voor Nederland. De uitkomsten van het onderzoek neemt zij mee in de SER en de Raad voor Cultuur, waar momenteel een vervolg wordt gegeven aan de verkenning van de arbeidsmarkt in de culturele sector.

Tijdens het congres presenteerde prof. dr. Arjan van den Born, leider van het onderzoek, de belangrijkste resultaten aan de hand van een infographic. Deze is te downloaden op www.stichtingoak.nl.

Volgens het onderzoek staan gemeentelijke subsidies onder druk, zowel in hoogte als in het doel ervan. Organisaties in de sector Kunsteducatie zijn gemiddeld voor de helft van de inkomsten afhankelijk van deze subsidies. Sinds de economische crisis concurreren zij steeds meer met andere prioriteiten om beperkte financiële middelen. Dat maakt gemeentelijk subsidiebeleid erg onvoorspelbaar.

Ook de werkgelegenheid in de sector staat onder druk. Organisaties ervaren een structureel tekort aan flexibiliteit, zowel op het gebied van eenvoudige in- en uitstroom, beloning, taken, werktijden en werkplek.

Hiervoor wil het OAK-bestuur de komende tijd proeftuinen faciliteren in de sector. Enkele voorbeelden daarvan werden al tijdens het congres gepresenteerd. Het OAK-bestuur vraagt om geschikte initiatieven van organisaties in de sector kunsteducatie te melden bij het secretariaat via oak@actor.nl.