Sociale partners in de sector Kunsteducatie hebben een akkoord bereikt over de nieuwe CAO Kunsteducatie per 2024. De leden en achterbannen van de sociale partners hebben met grote meerderheid positief gestemd over het akkoord.

De cao loopt tot en met 31 december 2024 en is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken ter Algemeen Verbindend Verklaring. De cao is hier te vinden. De statuten en reglementen van OAK maken onderdeel uit van deze cao.