De maatregelen in relatie tot corona hebben grote gevolgen voor centra voor de kunsten, muziekscholen en andere organisaties in de branche kunsteducatie. Het bestuur van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) wil de muziekscholen en centra voor de kunsten daarbij graag ondersteunen. Er wordt daarom nu een speciaal innovatiebudget van in totaal €200.000 beschikbaar gesteld voor de aangesloten organisaties waar zij een beroep op kunnen doen. Doel van dit budget is te zorgen voor de continuïteit van de (online) werkzaamheden in de cultuureducatie en om de veerkracht van de branche om deze crisis te overkomen een impuls te geven.

Inmiddels is ongeveer 10% van het beschikbaar gestelde budget besteed. Wacht niet te lang met het indienen van je aanvraag. Je hebt tot en met 30 september as. hiervoor de tijd.

Innovatiebudget voor knelpunten

In het verlengde van de beperkende maatregelen en de daaruit voortvloeiende coronaprotocollen kunnen zich specifieke knelpunten voordoen in de organisaties. Vaak worden hier creatieve (online) oplossingen voor gevonden. Soms is het nodig extra hulp in te schakelen of materiaal aan te schaffen om deze oplossingen mogelijk te maken. Hiervoor kan door organisaties een aanvraag gedaan worden bij het OAK. Er is een totaalbudget van ongeveer €200.000 beschikbaar. Kunsteducatie-organisaties die lid zijn van Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk, én premie afdragen aan het OAK komen voor een aanvraag in aanmerking. Het bestuur van OAK beoordeelt elke afzonderlijke aanvraag. In eerste instantie zal per organisatie niet meer dan het in 2020 ingelegde premiebedrag worden vergoed.

Criteria

De criteria bij de beoordeling van aanvragen voor innovatiebudget zijn:

  • Premieafdracht door de organisatie in 20202 aan Stichting OAK.
  • Kosten voor doorontwikkeling van bestaande protocollen en richtlijnen 1,5 meter samenleving.
  • Kosten voor implementatie en innovatie van werkwijzen rond werken in de 1,5 meter samenleving.

Projecten die zich toespitsen op ontwikkeling en delen van expertise voor de héle branche zijn uiteraard extra interessant.

Voorbeelden van kosten

Bij kosten die voor innovatiebudget in aanmerking kunnen komen kun je denken aan kosten voor organisatievraagstukken en -oplossingen als:

  • Hoe bereidt je jouw medewerkers (verder) voor op de 1,5 meter samenleving?
  • Hoe geef je zinvol les op afstand aan groepen waarin interactie nu juist belangrijk is zoals bijvoorbeeld theater en dans? Wat is daar bijvoorbeeld inhoudelijk aan didactiek voor nodig?
  • Op welke manier kun je jouw klanten blijven binden in tijden van (een nieuwe) ‘lockdown’?
  • Welke online communicatieprogramma’s zijn bruikbaar voor lessen op afstand en welke kunnen we daarvoor ontwikkelen?

Budget aanvragen

Verzoeken tot aanvraag van innovatiebudget kunnen tot uiterlijk 30 september 2020 worden ingediend bij het OAK via oak@actor.nl Ook kun je hier voor vragen terecht. Het OAK is een stichting van de onderstaande werkgevers- en werknemersorganisaties.

Meer informatie over de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) vind je via www.stichtingoak.nl.