Alle functies in de kunsteducatie zijn fysiek inspannend, de ene wat meer dan de andere. Je lichaam fysiek inspannen is goed en gezond. Maar als dit te zwaar of te eenzijdig wordt of als je houding daarbij niet goed is, kan het ongezond worden. Fysieke overbelasting kan tot verzuim en verloop van medewerkers leiden. Daarom is het belangrijk, voor individuele werkenden en voor de organisatie om de fysieke overbelasting te beperken en preventief te investeren in de vitaliteit van werkenden. Besteed in het bijzonder aandacht aan kwetsbare groepen (jongeren onder de 18 jaar, zwangeren, ouderen en medewerkers met een beperking).

Deze arbocatalogus heeft niet alleen betrekking op werknemers maar ook op zelfstandigen. Daarom zal hierna gesproken worden over werkenden.

Vormen van fysieke belasting

Om fysieke overbelasting te voorkomen moet je goed weten over welke vorm van fysieke belasting het gaat. Want dan kan je ook gericht preventieve maatregelen treffen. In de kunsteducatie zijn vooral de volgende vormen [1] van fysieke belasting:

  • Tillen en dragen
  • Trekken en duwen
  • Werkhoudingen
  • Energetische belasting (dansdocent)

Signalen herkennen

Als je signalen van fysieke overbelasting herkent, kun je voorkomen dat je klachten krijgt of dat deze ernstiger worden.

  • Fysieke overbelasting kun je voelen aan je handen, armen, schouder, nek, rug of benen. Signalen kunnen zijn: vermoeidheid, kramp, pijn, uitstraling van pijn, stijfheid, tintelingen, gevoelsstoornissen of krachtverlies.
  • Neem je signalen serieus. Pas je fysieke belasting aan, ga in een andere houding werken en bouw meer (micro) pauzes in. Houden de klachten aan of verergeren ze? Ga erover in gesprek op met collega’s of leidinggevende en vraag advies aan bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Of maak gebruik van de mogelijkheden van een consult bij de bedrijfsarts.

Zwangerschap

Ben je zwanger? Ga voor een preventief consult naar de bedrijfsarts. Zo’n gesprek helpt je om te kijken wat jouw belastbaarheid is en of het beter is om je werk- of privé-situatie aan te passen.

[1] Andere vormen van fysieke belasting zijn repeterend werk en trillen en schokken