2.1 Invulling doelvoorschriften

Artikel Arbobesluit (AB)

Artikel Arbowet (AW)

Werkproces/situatie Maatregelen Arbocatalogus
AW artikel 3, lid 2 en

AB artikel 2.15, lid 1

Allen (ook kwetsbare groepen) 2.3.1        Visie

2.3.2        Beleid

2.3.3        Preventie

2.3.4        Huisregels voor publiek

2.3.5        Gedragsregels tussen medewerkers

2.3.6        Melden en registreren

2.3.7        Aanpak daders

2.3.8        Rol van de leidinggevende

2.3.9        Voorlichting en training

AW artikel 3, lid 2

AW artikel 8 en

AB artikel 2.15, lid 2

Allen (ook kwetsbare groepen) 2.3.9 Voorlichting en training

De arbocatalogus heeft betrekking op alle doelgroepen, tenzij anders aangegeven.