1.1 Invulling doelvoorschriften

 

Artikel Arbobesluit (AB)

Artikel Arbowet (AW)

Werkproces/situatie Maatregelen Arbocatalogus *
AW artikel 3, lid 2 en

AB artikel 2.15, lid 1

Alle 1.3.  Maatregelen als onderdeel van een procesaanpak

1.3.1. Signaleren

1.3.2. Verdiepend onderzoek

1.3.3. Plan van Aanpak

1.3.5. Evaluatie

1.3.6. Voorlichting & instructie

 

AW artikel 3, lid 2

AW artikel 8 en

AB artikel 2.15, lid 2

Alle 1.3.6. Voorlichting en Instructie

* De volgende bijlagen maken onderdeel uit van de toetsing:

Bijlage 3 Signalen van werkdruk & werkplezier

Bijlage 4 TEAM & Organisatie Checklists

Bijlage 6 Gespreksstarter werkdruk & werkplezier

Bijlage 7 Checklist Energievreters en Energiegevers

Bijlage 8 Verdiepende gesprekskaart werkdruk & werkplezier

Bijlage 9 Voorbeeldprogramma teambijeenkomst werkdruk

Bijlage 10 Jubel & Klaagmuur

Bijlage 11 Stoplichtmodel

Bijlage 13 Checklist energievreters verminderen

Bijlage 14 Checklist energiegevers vergroten

 

De arbocatalogus heeft betrekking op alle doelgroepen, tenzij anders aangegeven.