Bijlagen

De bijlagen zijn los bijgevoegd. Ze vormen een integraal onderdeel van het document. Echter niet alle bijlagen zijn onderdeel van teksten die aan de Nederlandse Arbeidsinspectie worden voorgelegd ter toetsing. De bijlagen die wel worden voorgelegd zijn aangeduid zijn aangeduid met NLA.

Bijlagen – toetsing NLA

Bijlage 3-Lijst signalen van werkdruk en werkplezier Bijlage 4-Team en Organisatie Bijlage 6-Gespreksstarter werkdruk en werkplezier Bijlage 7-Checklist Energievreters en Energiegevers Bijlage 8-Verdiepende gesprekskaart werkdruk en werkplezier Bijlage 9-Voorbeeldprogramma Teambijeenkomst Werkdruk Bijlage 10-Jubel- en Klaagmuur Bijlage 11-Stoplichtmodel Bijlage 12-Meer instrumenten bespreekbaar maken werkdruk Bijlage 13-Checklist energievreters verminderen Bijlage 14-Checklist energiegevers vergroten

Bijlagen – ongewenst gedrag

Bijlage OG1 Kernwaarden voorbeeld het Klooster Bijlage OG2 protocol voorkomen ongewenst gedrag Bijlage OG3 voorbeeld huisregels leerlingen bezoekers Bijlage OG4 voorbeeld huisregels voor medewerkers

Bijlagen – werkdruk & werkplezier

Bijlage 1 -Factsheet Werkstress Bijlage 2-Handreiking werkoverleg Bijlage 3-Lijst signalen van werkdruk en werkplezier Bijlage 4-Team en Organisatie Bijlage 5-Suggesties voor werkvermogen beleving Bijlage 6-Gespreksstarter werkdruk en werkplezier Bijlage 7-Checklist Energievreters en Energiegevers Bijlage 8-Verdiepende gesprekskaart werkdruk en werkplezier Bijlage 9-Voorbeeldprogramma Teambijeenkomst Werkdruk Bijlage 10-Jubel- en Klaagmuur Bijlage 11-Stoplichtmodel Bijlage 12-Meer instrumenten bespreekbaar maken werkdruk Bijlage 13-Checklist energievreters verminderen Bijlage 14-Checklist energiegevers vergroten Bijlage 15-Checklist inspiratie voor meer ontspanning Bijlage 16-Werving en solliciatieproces in 10 stappen Bijlage 17-Formulier Functioneringsgesprek Bijlage 18-Situationeel Leiding geven Bijlage 19-Checklist meerdere dienstverbanden Bijlage 20-Model voor intervisie Bijlage21-Medewerker tevredenheidsonderzoek