Artikel Arbobesluit (AB)

Artikel Arbowet (AW)

Werkproces/situatie Maatregelen Arbocatalogus
AB art. 4.4 lid 2

AB art. 4.17

Lessen/voorstellingen beeldende kunst en dans/theater Maatregel 1 Kies het minst schadelijke product

Maatregel 2 Kies het minst schadelijke materiaal

AB art. 4.4 lid 2 Lessen beeldende kunst Maatregel 3 Kies een minder schadelijke methode
AB art. 4.1c lid 1h

AB art. 4.4 lid 3

Lessen beeldende kunst Maatregel 4 Verwijder stof van de vloer met een industriële stofzuiger
AB art. 4.4 lid 3 Lessen beeldende kunst Maatregel 5 Afzuiging van deeltjes en dampen die vrijkomen bij het werk

De arbocatalogus heeft betrekking op alle doelgroepen, tenzij anders aangegeven.