Geluid

Als het gehoor slechter wordt, zal dit meestal niet voor alle toonhoogten even snel gaan. Meestal begint de verslechtering bij de hogere tonen, tussen 3000 en 6000 Hz. In een zogenaamd audiogram kan je zien welke toonhoogten welk hoorresultaat opleveren. Geluid kan omschreven worden als “elke drukvariatie die het oor kan waarnemen”. Luchttrillingen die het gehoor kan waarnemen ervaren we als geluid. Net als bij dominostenen wordt een golfbeweging in gang gezet, als de luchtdeeltjes door een bron in beweging worden gebracht. Deze beweging verspreidt zich van de bron af; geluid plant zich – afhankelijk van het medium – met verschillende snelheden voort. In lucht is dit 340 meter per seconde.

Toonhoogte

Het aantal drukwisselingen per seconde wordt frequentie genoemd en wordt aangegeven in hertz (Hz). Het normale waarneembereik van een jong en gezond persoon loopt van ca 20 Hz tot 20.000 Hz (20kHz). Dit gaat van lage tonen (lage frequentie) tot heel hoge tonen (hoge frequentie).

dB(A)

Het menselijk gehoor is niet voor alle frequenties even gevoelig. Het gehoororgaan is het gevoeligst voor geluid met frequenties tussen 500 en 8000 Hz. Grofweg kunnen we zeggen dat mensen voor hoogfrequent geluid (sissen en piepen) gevoeliger zijn dan voor laagfrequent geluid (bulderen en brommen). Om de sterkte van het geluid te kunnen meten, gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het menselijk gehoor, is er in geluidsmeters een zogenaamd A-filter ingebouwd. De karakteristiek van zo’n filter komt overeen met het gemiddelde menselijk gehoor. Geluidsniveaus gemeten met een ingeschakeld A-filter worden uitgedrukt in dB(A).

Volume

Het volume wordt vaak in dB (decibel) aangegeven. Hoorbaar geluid – in termen van niveaus – bevat het bereik van 0 dB (onze gehoordrempel) tot de pijngrens van 130 dB en daarboven. In onderstaande tabel een overzicht met voorbeelden van geluidsniveaus.

 

dB(A) Geluidbron
45-55 Een gewoon gesprek met iemand naast je
60-70 Rustig pianospel
75-85 Kamermuziek in een klein auditorium
80 Kiestoon van je telefoon
85 Straatgeluid in de stad, gehoord vanuit de auto met de ramen open
92-95 Krachtig pianospel
94 Gemiddelde privé stereo-installatie op standje 5
105-120 Versterkte rockmuziek op korte afstand van de luidsprekers
107 Een elektrische- of motorzaagmachine
110 Een cirkelzaag
120-137 Pieken van een symfonieorkest
140 Straalmotor van een vliegtuig op 30 meter afstand
150 Een piek vlak voor de speakers bij rockmuziek

Schadelijk en hinderlijk geluid

Schadelijk geluid is het niveau van het geluid boven 80 dB (A). Voor “gemiddelde mensen” betekent dit dat er bij een blootstelling vanaf 80 dB (A) gedurende 8 uur per dag, vijf dagen per week en bij 40 dienstjaren schade kan ontstaan. Omdat de decibelschaal een logaritmische maat is geldt dat men bij een geluidsniveau van 83 dB(A) maximaal 4 uur mag bloot mag staan, bij 86 dB(A) 2 uur, enzovoort. Dat betekent een verdubbeling van het geluid (3 dB) een halvering van de blootstellingstijd. Zie onderstaande tabel.

Bij hinderlijk geluid is geen sprake van gehoorschade, mits onder de 80 dB(A) en zonder piekgeluiden.Wel kan hinderlijk geluid, zelfs bij lage geluidniveaus, leiden tot ernstige stress en allerlei effecten hebben zoals slechte spraakverstaanbaarheid, het gevoel van onvoldoende privacy, concentratieverlies etc. In deze Arbocatalogus zullen we ons beperken tot schadelijk geluid.

 

dB(A) Maximale veilige blootstellingsduur per dag
80 8 uur
83 4 uur
86 2 uur
89 1 uur
92 Half uur
95 Kwartier
98 7,5 minuut
101 3,75 minuten

Piekbelasting

Piekgeluiden komen voor bij alle akoestische muziekinstrumenten. Specifieke reflecties in een akoestische ruimte kunnen ook tot piekbelasting leiden. Verschillende onderzoeken laten zien dat door hoge piekbelasting meer schade kan optreden dan men kan verwachten op basis van een gegeven daggemiddelde. Waan je niet altijd veilig met piekbelasting. Meer onderzoek naar invloed van piekgeluid in specifieke muzikale situaties is op zijn plaats