1.1 Invulling doelvoorschriften

Met deze module wordt invulling gegeven van de volgende doelvoorschriften uit de Arbowet

 

Artikel Arbobesluit (AB)

Artikel Arbowet (AW)

Werkproces/situatie Maatregelen Arbocatalogus
AB art. 6.8 lid 2 onderdeel a Muzieklessen Maatregel 1 Spelen met demping

 

AB art. 6.8 lid 2 onderdeel a Uitvoeringen en muzieklessen Maatregel 2 Beperken van versterking
AB art. 6.8 lid 2 onderdelen b, c, e, f en g Lessen beeldende vorming/houtbewerking en werkzaamheden van de huismeester Maatregel 3 Geluidreducerende maatregelen bij machines
AB art. 6.8 lid 2 onderdeel e Muzieklessen Maatregel 4 Verplaatsbare schermen
AB art. 6.8 lid 2 onderdeel c Muzieklessen en oefensessies Maatregel 5 Geluidreducerende maatregelen bij ver- en nieuwbouw
AB art. 6.8 lid 2 onderdeel g Muzieklessen Maatregel 6 Organisatorische maatregelen bij muzieklessen
AB artikel 6.29c Muzieklessen, lessen beeldende vorming Maatregel 7 Verbod werken bij schadelijke geluidniveaus zwangeren/ongeboren kind
AB artikel 6.8 lid 7 Muzieklessen, lessen houtbewerking Maatregel 8 Verstrekken gehoorbeschermingsmiddelen

De arbocatalogus heeft betrekking op alle doelgroepen, tenzij anders aangegeven.