Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. De basis hiervoor is gelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), waarin doelvoorschriften zijn geformuleerd. Om de arbeidsomstandigheden te bevorderen bestaan er verschillende richtlijnen voor de sector: Arbocatalogus, Protocol Coronamaatregelen en Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).