De economische recessie en de bezuinigingen door gemeenten raken de sector kunsteducatie nog altijd stevig. Er is een structurele transformatie van de sector nodig, waarbij de sector nog meer ondernemender wordt. Dit proces is in volle gang. Er ontstaan nieuwe verdien- en organisatiemodellen en binnen de sector is een ongewenste transformatie zichtbaar van werknemers naar zelfstandigen. Een van de gevolgen is dat de verhouding tussen organisaties en werkenden (werknemers en zzp’ers) vergaand verandert. Dit vergt waarschijnlijk ook een aanpassing van de bestaande collectieve afspraken zoals de cao. Een belangrijke vraag is dan ook hoe wij als sector deze collectieve afspraken het beste vorm kunnen geven, zodat dit leidt tot een optimale balans tussen zekerheid en flexibiliteit voor werkenden (werknemers en zzp’ers) en organisaties.

 

Om deze vraag te beantwoorden is een ambitieus en innovatief onderzoek gestart. Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Universiteit van Tilburg (UvT) en de Stichting Overleg Arbeidsverhoudingen Kunsteducatie (OAK) met als centrale onderzoeksvraag: “Welke combinatie van collectieve en individuele competenties leidt tot een optimale, duurzame situatie voor werkenden (werknemers en zzp’ers) en organisaties in termen van flexibiliteit en zekerheid?” Daarbij zal niet alleen gekeken worden naar de bekende oplossingen binnen de sector, maar juist ook naar innovatieve ideeën rondom collectieve afspraken buiten de sector en buiten Nederland.

Het onderzoek zal acht maanden duren; van december 2014 tot en met juni 2015. In de periode december 2014 tot en met maart 2015 wordt een wetenschappelijke analyse gemaakt van de huidige afspraken. Op basis hiervan wordt in de ontwerpfase (april/mei 2015) een alternatieve sectorinrichting ontwikkeld die beter is afgestemd op de huidige ontwikkelingen  en uitdagingen. In het seizoen 2015-2016 zullen één of meerdere proeftuinen lopen waarin vernieuwende afspraken ten opzichte van elkaar getoetst worden. Deze proeftuinen worden in de maand juni 2015 voorbereid. 

Ontwikkelingen

  • Persbericht

    ‘Veranderende sector kunsteducatie vraagt om flexibiliteit, ondernemerschap en vertrouwen’ De...

    Lees meer...

  • Onderzoek

    Het OAK heeft onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige arbeidsverhouding in de sector...

    Lees meer...

 

 

downloads