Het OAK heeft onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige arbeidsverhouding in de sector kunsteducatie. Dit is medio 2016 afgerond. Meer informatie vindt u hier.  

 

Ontwikkelingen

 • CAO Kunsteducatie – werkingssfeer en algemeen verbindend verklaring

  Sociale partners in de branche Kunsteducatie hebben in de tussen-cao met looptijd 1 juli 2019 tot...

  Lees meer...

 • Innovatiebudget Kunsteducatie - werken in de 1,5 meter samenleving

  Juli 2020 - Update augustus 2020 Inmiddels is ongeveer 10% van het beschikbaar gestelde budget...

  Lees meer...

 • Aanvullende richtlijnen op protocol

  Aanvulling op protocol per 13 mei gereed Op 29 april jongstleden is het “Protocol verantwoord naar een...

  Lees meer...

 • Persbericht

  ‘Veranderende sector kunsteducatie vraagt om flexibiliteit, ondernemerschap en vertrouwen’ De...

  Lees meer...

 • Onderzoek

  Het OAK heeft onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige arbeidsverhouding in de sector...

  Lees meer...

 

 

downloads