De CAO voor de sector kunsteducatie wordt afgesloten door: Cultuurconnectie enerzijds en AVV en FNV Kunstenbond anderzijds.

In de CAO is door sociale partners afgesproken dat werkgevers jaarlijks premie afdragen aan de Stichting OAK. De Stichting ontwikkelt activiteiten die van belang zijn voor de werkgevers en werknemers in de sector. De basis van deze activiteiten zijn de CAO-afspraken.

Heeft u vragen over de inhoud van de CAO?
dan kunt u die richten aan de partij betrokken bij de CAO waar u lid van bent:

Ontwikkelingen

  • Persbericht

    ‘Veranderende sector kunsteducatie vraagt om flexibiliteit, ondernemerschap en vertrouwen’ De...

    Lees meer...

  • Onderzoek

    Het OAK heeft onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige arbeidsverhouding in de sector...

    Lees meer...

 

 

downloads