Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. De basis hiervoor is gelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), waarin doelvoorschriften zijn geformuleerd.

Kunsteducatie heeft een eigen arbocatalogus. Dit is een document, waarin werkgevers en werknemers op sectorniveau vastleggen welke maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de doelvoorschriften in de Arbowet.

Daarnaast is iedere werkgever in Nederland wettelijk verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te houden. Zo worden regelmatig de knelpunten op de arbeidsomstandigheden in het bedrijf in kaart gebracht, aan de hand van deze knelpunten kan een plan voor verbetering worden gemaakt. 
 
Voor de sector kunsteducatie is de RI&E kunsteducatie digitaal beschikbaar.

Ontwikkelingen

  • Persbericht

    ‘Veranderende sector kunsteducatie vraagt om flexibiliteit, ondernemerschap en vertrouwen’ De...

    Lees meer...

  • Onderzoek

    Het OAK heeft onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige arbeidsverhouding in de sector...

    Lees meer...

 

 

downloads