Nieuwe versie Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

Met publicatiedatum 26 oktober 2020 heeft Cultuurconnectie een nieuwe versie van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie gepubliceerd. De vakbonden AVV en Kunstenbond hebben ingestemd met deze aanpassingen, zo ook de ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’. Met name de preambule (punten 5. en 8.) is aangepast als ook de harde voorschriften aangaande het dragen van mondkapjes zijn toegevoegd. Daarnaast zijn met name enkele kleine tekstuele aanpassingen gedaan. Voor de nieuwe versie van het protocol klikt u hier. Ook de Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie worden waar nodig aangepast op de actuele situatie. Let derhalve bij raadpleging op de laatste wijzigingsdatum van de desbetreffende informatie.

Ontwikkelingen

 • Nieuwe versie Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

  Nieuwe versie Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie Met publicatiedatum 26 oktober 2020...

  Lees meer...

 • Innovatiebudget Kunsteducatie - werken in de 1,5 meter samenleving

  Juli 2020 - Update 15 oktober 2020 Het bestuur OAK heeft een positief besluit genomen over de...

  Lees meer...

 • CAO Kunsteducatie – werkingssfeer en algemeen verbindend verklaring

  Sociale partners in de branche Kunsteducatie hebben in de tussen-cao met looptijd 1 juli 2019 tot...

  Lees meer...

 • Persbericht

  ‘Veranderende sector kunsteducatie vraagt om flexibiliteit, ondernemerschap en vertrouwen’ De...

  Lees meer...

 • Onderzoek

  Het OAK heeft onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige arbeidsverhouding in de sector...

  Lees meer...

 

 

downloads